2022-05-14
YY
Znak graficzny

Projekt: Łukasz Smolarczyk
Realizacja: 2020
Klient: YY Sp. z o.o.