2022-06-02
Kato
Projekt logo, lokalu, neonu: Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Mariacka 13, Katowice
Realizacja: 2010
Wykonawca neonu: Neon-Irsa s.c.
Fotografie: Łukasz Smolarczyk, Radosław Kaźmierczak, Dominik Tokarski, TM Foto, Ra2nski