2022-06-01
Design it. In Silesia!
System identyfikacji i aranżacja wystawy

Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Dorota Skóra, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Instytut Polski w Berlinie
Realizacja: 12.2014
Organizator: Instytut Polski w Berlinie, Geszeft
Fotografie: Supergut Studio / Radosław Kaźmierczak

Kolejne edycje wystawy:
02.2015 - Galeria Rondo Sztuki, Katowice
05.2016 - Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Warszawa
07.2018 - Galeria Rondo Sztuki, Katowice
12.2018 - Galeria Rondo Sztuki, Katowice

PROJEKT
Zadaniem projektowym było stworzenie uniwersalnego systemu identyfikacji wizualnej i aranżacji dla wystaw z cyklu DESIGN IT. IN SILESIA! Sztywny budżet, krótki czas realizacji, ograniczenia logistyczne oraz każdorazowe wpisanie zmieniającej się ekspozycji w przestrzenie o odmiennym charakterze, narzuciły poszukiwanie uniwersalnej reguły,która stanowić będzie punkt wyjścia dla każdej kolejnej wystawy.

ARANŻACJA
Czarna taśma o szerokości 5 cm stała się elementem łączącym ekspozycję z przestrzenią w ystawienniczą oraz motywem przewodnim identyfikacji. Jako element o silnym wyrazie graficznym jest budulcem przestrzeni trójwymiarowej. Z każdą kolejną aplikacją daje możliwość organizowania zadanej przestrzeni poprzez wydzielanie, łączenie, komunikowanie i uczytelnianie. Linearny charakter taśmy pozwala na zabawę poprzez tworzenie złudzeń optycznych, umożliwia działania tektoniczne i atektoniczne.
Opisy eksponatów zostały wykonane z klejonej do ściany folii plotowanej. Wszystkie elementy typograficzne (zarówno w aranżacji jak i w materiałach promocyjnych) zostały zaprojektowane przy użyciu ogólnodostępnych krojów pisma na otwartej licencji. Kroje pisma użyte na ekspozycji: Overpass Regular i Bold.

MATERIAŁY PROMOCYJNE
Taśma została wykorzystana również w m ateriałach promocyjnych
wystawy. Podobnie jak w przypadku aranżacji elementy tekstowe i graficzne zastosowane zostały w sposób bardzo oszczędny. Taśma element przeniesiony w skali 1:1 z ekspozycji stanowi integralną część formalnego wyrazu identyfikacji. Ascetyczna grafika logotypu i linearne ikony eksponatów podkreślają istotę projektu jakim jest zabawa materiałem: papierem i taśmą.

EKOLOGIA
Użycie taśmy izolacyjnej gotowego, łatwo dostępnego i taniego produktu sprawia, że aranżacja kolejnych wystaw nie generuje zbędnych kosztów związanych z transportem i specjalistycznym montażem, daje możliwość ewentualnej modyfikacji aranżacji na miejscu oraz, co równie ważne, niemalże nie generuje odpadów. Do produkcji materiałów promocyjnych użyto papieru z recyklingu i ekologicznej farby drukarskiej w kolorze czarnym.

W skład materiałów promocyjnych wychodzą:
1. Plakat, format 500 x 700 mm, druk jednostronny, jeden kolor, sito, papier Cyclus 120 g, użyte kroje pisma:
Overpass Regular, Overpass Bold Plakat w czterech wersjach, pozwalający na tworzenie różnych układów
2. Ulotka, format 297 x 420 mm, perforacja + nacięcie, druk dwustronny, jeden kolor, sito, papier Cyclus 250 g,
użyte kroje pisma: Adobe Source Sans Pro Regular, Overpass Bold
3. Wlepka, format 105 x 37 mm, druk jednostronny, jeden kolor, papier samoprzylepny, użyte kroje pisma:
Overpass Regular, Overpass Bold