2022-06-10
Brama gdyńska
Instalacja w przestrzeni miejskiej

Projektanci: Katarzyna Furgalińska, Łukasz Smolarczyk
Lokalizacja: Bp. Dominika 13-21, Gdynia, Polska
Realizacja: Projekt niezrealizowany
Organizator: Biennale Sztuki Miejskiej Traffic Design 2020
Kurator: Jacek Wielebski
Fotografie: Supergut Studio, Stowarzyszenie Traffic Design

W niespokojnych czasach dążymy do osiągnięcia harmonii i ukojenia. Współczesny mechanizm estetyzacji i „upiększanie” wszystkiego wokół to proces terapeutyczny, któremu poddaje się społeczeństwo, żeby złagodzić sobie niepokój, który na stałe towarzyszy codzienności.

„Brama gdyńska” to instalacja świetlna, która odwołuje się formalnie do łuków triumfalnych i bram miejskich - budowli, których zadaniem było manifestowanie siły, ochrona i budowanie wspólnoty. Historycznie okresy wojen, niepokojów i autokratycznej władzy zwracały architekturę ku zrozumiałym i jednoznacznym formom klasycznym. O ile łuk kamienny, jedna z najbardziej elementarnych form architektury, niesie ze sobą wiele konkretnych znaczeń i skojarzeń, o tyle łuk świetlny to pewnego rodzaju oksymoron, zbiorowe wyobrażenie, któremu wszyscy ulegamy w poszukiwaniu sensu i pewności w niepewnym świecie.